Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky - Dodanie a montáž automatického parkovacieho systému pre parkovacie plochy Trhoviska Miletičova a súvisiace služby