Kontakt

Trhoviská Ružinov s.r.o.Fakturačné údaje:

Trhoviská Ružinov, s.r.o.
Mierová 288/21
827 05 Bratislava

IČO: 53 34 22 91
DIČ: 2121341255
IČ DPH: SK2121341255
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 148014/B

Údaje pre platby:

Banka: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 4888 8111 
Variabilný symbol: IČO nájomcu
Špecifický symbol: mesiac a rok (napr. 062021 reprezentuje jún 2021)
Konštantný symbol: 0308
Poznámka pre príjemcu: Názov spoločnosti nájomcu, miesto, obdobie

Správa trhovísk:

Trhovisko Miletičova
Miletičova 17
821 08 Bratislava

Vaše oficiálne rokovanie si ohláste, prosím, vopred na adrese:
Email: sekretariat@trhoviskaruzinov.sk

Obchodné oddelenie:

JUDr. Richard Pittner
Email: obchod@trhoviskaruzinov.sk
Telefón: 0905 254 152

 

Marketingové oddelenie: 

PhDr. Dominika Sabová
Email: marketing@trhoviskaruzinov.sk