Zverejnené faktúry

Dátum
prijatia
IČO Dodávateľ Suma s DPH Záloha Poznámka