Zverejnené podnájomné zmluvy

Podnájomca Trhovisko Číslo zmluvy Dátum podpisu Dátum zverejnenia Účel nájmu Prílohy