Modernizácia parkovacieho systému na parkovisku Trhoviska Miletičova

15.2.2024 | Autor: Admin | Kategória: Všeobecné
Modernizácia parkovacieho systému na parkovisku Trhoviska Miletičova

Pripravujeme pre Vás modernizáciu parkovacieho systému na parkovisku Trhoviska Miletičova.

Upozorňujeme všetkých držiteľov parkovacích kariet a záujemcov o dlhodobé parkovanie na nutnosť registrácie.

Formulár je dostupný na vyžiadanie na správe Trhoviska.

Dlhodobé parkovanie:

1. Parkovacia karta Trh ( zóna 2 ) - 40 Euro/mesiac
(parkovanie vo vyhradenom parkovacom boxe určenom ku konkrétnej karte, iba pre prevádzkovateľov alebo majiteľov trhových zariadení, prevádzok alebo určené osoby)

2. Dodávateľská (Zásobovacia) karta (zóna 2) - 40 Euro, ročný poplatok
(zásobovanie 90 min zdarma, potom podľa cenníka )

3. Parkovacia karta mesačná„24/7“ – nevyhradená ( zóna 1 ) - 120,- Euro/mesiac
(Oprávňuje jej držiteľa k neobmedzenému parkovaniu v zaplatenom mesiaci v priestoroch parkoviska. Parkovacie miesta k tejto karte sú nevyhradené a negarantované v zóne 1 – verejnej časti parkoviska.)

4. Parkovacia karta mesačná „nočná“ – nevyhradená ( zóna č. 1 ) - 30,- Euro/mesiac
(Oprávňuje jej držiteľa k parkovaniu v zaplatenom mesiaci v priestoroch parkoviska v čase 16,00 – 08,00 hod. Parkovacie miesta k tejto karte sú nevyhradené a negarantované v zóne 1 – verejnej časti parkoviska)

5. Rezidenčná karta – 10 Euro/rok
(Oprávňuje jej držiteľa k vstupu cez automatický elektronický parkovací systém za účelom parkovania na pozemku, ktorého je vlastníkom)

Individuálne parkovanie podľa dohody so správcom parkoviska a dostupných kapacít parkovacích miest.

Bližšie informácie: parkovanie@trhoviskaruzinov.sk

Predpokladané spustenie nového systému od 26.02.2024