Trhovisko Miletičova je otvorené aj počas lockdownu. Návštevníci však musia dodržiavať určite opatrenia

25.11.2021 | Alžbeta Jánošíková Trhovisko Miletičova je otvorené aj počas lockdownu. Návštevníci však musia dodržiavať určite opatrenia

Od 25.11.2021 začal platiť na Slovensku výnimočný stav a s ním aj dodržiavanie nových opatrení. Zákazníci sa zasa musia pohybovať vo vymedzených smeroch a dodržiavať 2 metrové odstupy.

Podľa vyhlášky 263/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok môžu byť nekryté alebo čiastočne kryté trrhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín otvorené

Zmeny sa týkajú aj prevádzok verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje, ktoré majú fungovať výlučne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby. 

Zákazníci Trhoviska Miletičova však musia pri návšteve trhu dodržiavať jednosmerný pohyb, používať len vyhradené vstupy a výstupy z trhiviska a dodržiavať 2 metrové odstupy.

V prípade zmeny opatrení vás budem informovať cez našu webovú stránku www.trhoviskaruzinov.sk, facebook alebo instagram @trhoviskomileticova.